Jaarprogramma 2018

Maart, 2018
Ook in 2018 heeft de Heemkundekring weer tal van activiteiten gepland
21 Juni: Algemene ledenvergadering (JHV). Millingen, Gelderse Poort
23 en 24 Juni: Presentatie van de Historische film van Millingen 1950, café/zaal ’t Fuske, St. Antoniusplein 8 in Millingen aan de Rijn.
25 Augustus: Duffeltdag. Delft.
20 Oktober: Rondleiding/wandeling door Gennep. Aanvang: 14.00 uur
30 December: Eindejaarsviering Collegium Augustinianum Gaesdonck
UITNODIGING

Juni, 2018
Alg. ledenvergadering
donderdag 21 juni 2018
in “De Gelderse Poort”,
Rijndijk 6, 6566 CG Millingen aan de Rijn.
Aanvang 20.00 uur


Agenda:
1. Opening en verwelkoming
2. Vaststelling van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 15 november 2017.
3. Jaarverslag
4. Financiën:
a) Verslag penningmeester 2017
b) Verslag kascontrole-commissie
c) Decharge penningmeester en bestuur
d) Verkiezing kascontrole-commissie
5. Bestuurssamenstelling en verkiezing:
Fenny Kruyswijk is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen contact opnemen met de voorzitter.
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting uiterlijk 21.00 uur


Aansluitend op de vergadering wordt de film “Millingen aan de Rijn rond het millennium 1999/2000” vertoont door Tonnie Holl en hij vertelt over de totstandkoming van de film.
Dit begint om 21.15 uur na de jaarvergadering.

Het bestuur hoopt weer vele leden te kunnen verwelkomen.

Oude film Millingen

Juni, 2018

Verloren gewaande film oud-Millingen gepresenteerd.

Kort geleden schitterde Millingen aan de Rijn al op televisie. In het programma Ons Dorp van Omroep Gelderland bespraken Cas Blom en Willy Hol de in 1972 geschoten filmbeelden door Johan Adolfs van het Rijndorp. Maar er is meer! Onlangs zijn verloren gewaande films opgedoken die al in 1950 in Millingen werden gemaakt. Op zaterdag 23 en zondag 24 juni gaat dat vijftig minuten durende materiaal opnieuw in première.

Deze bijna zeventig jaar oude filmbeelden werden verloren gewaand, maar stonden al beschreven in een boek dat de voormalige Millingse schoolmeester Jeurissen in 1957 uitgaf. ,,In 1950’’, zo tekende hij op. ,,Kwam op initiatief van St. Cecilia een klank- en filmwagen van de Nederlandse federatie naar Millingen om van karakteristieke plekjes, momenten uit sportwedstrijden, van de inwoners, van het bedrijfsleven, kortom van het bevolkingsleven een film samen te stellen”.

De presentatie wordt gehouden op zaterdag 23 en zondag 24 juni in café/zaal ’t Fuske, St. Antoniusplein 8 in Millingen aan de Rijn. De zaal opent beide dagen om 14.30 uur. De film start om 15.00 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn dan moet u zich vooraf aanmelden bij Peter Hendriks.
Telefoonnummer: 0481-355375.

Na de première is de film te koop voor € 12,- bij Peter Hendriks (De Kamp 65, Millingen). Kapsalon Cas Blom (Heerbaan 103) dient vanaf 25 juni eveneens als verkooppunt. Ook de gehele vijftig minuten durende film uit 1972 waarvan in Ons Dorp fragmenten te zien waren, zal binnenkort te zien en verkrijgbaar zijn.

Peter Hendriks en Leon HansenOp deze pagina

Bestuur

Bestuur De Duffelt

Hans-Gerd Kersten voorzitter
Paul Remy vice-voorzitter
Maria Oppenberg secretaris
Miengske Borremans penn.meester
Bep Büchner bibliothecaris
Hanno Pruys
Fenny Kruyswijk
Jan Smit erevoorzitter

Vrijwilligers IZ Keeken

Dorothé Boukens-vd Ven
Wim Megens

klik om de foto te vergroten Het bestuur augustus 2008
(klik op foto voor vergroting)